eCarlos.net

eCarlos blogger om .Net, Sharepoint, Umbraco, Hosting og meget mere

Find assembly fullname / publickeytoken med Powershell i VS2010

Forholdsvist tit har du (når du laver sharepoint ihvertfald) brug for at vide PublicKeyToken. Stødte på dette tip http://blah.winsmarts.com/2011-10-Find_PublicKeyToken_easily.aspx hvor man opretter et nyt external tool og så kalder -command "[System.Reflection.AssemblyName]::GetAssemblyName(\"$(TargetPath)"\).FullName".

So far so good - meneh.. Powershell her på min maskine kører .net 2.0 så for at få powershell til t lege med, så kan du få den til at understøtte både 2.0 og 4.0

Ved at indsætte nedenstående i config filen for powershell - powershell.exe.config, der ligger i $pshome kan du få powershell til at køre både 2.0 og 4.0.

<?xml version="1.0"?> 
<configuration> 
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> 
    <supportedRuntime version="v4.0.30319"/> 
    <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> 
  </startup> 
</configuration> 

http://stackoverflow.com/questions/2094694/how-can-i-run-powershell-with-the-net-4-runtime

Loading