eCarlos.net

eCarlos blogger om .Net, Sharepoint, Umbraco, Hosting og meget mere

Fedt - asp.net textbox understøtter nu HTML5 Type Tags

Der er kommet en opdatering til .Net 4.0 der nu tillader asp:textbox understøtter html5 type tags (fx. type="Number")

Feature 3

New syntax lets you define a TextBox control that is HTML5 compatible. For example, the following code defines a TextBox control that is HTML5 compatible:

<asp:TextBox runat="server" type="some-HTML5-type" />

Find opdateringen her: http://support.microsoft.com/kb/2468871

Loading