eCarlos.net

eCarlos blogger om .Net, Sharepoint, Umbraco, Hosting og meget mere

OrderBy virker ikke i Razorscripts i Umbraco

[No text]

Runway Image gallery - Bulk upload issue

Jeg havde fornøjelsen af at lege med Runway galleriet for første gang - Der er nogle "uhensigtsmæssigheder", fx. at Extensions er case sensitive - dvs. hvis du har en zip med Billede1.JPG og billede2.jpg så er det kun billede 2 der bliver uploadet.

Optimalt set så skal dokumenttypen understøtte extensions case insensitive - men den tager vi senere - Quick fixet her er at udskifte følgende linie i /App_Code/Umgbraco.RunwayGallery.cs

198: FileStream streamWriter = File.Create(tempDir + Path.DirectorySeparatorChar + fileName);

med

198: FileStream streamWriter = File.Create(tempDir + Path.DirectorySeparatorChar + System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName) + Path.GetExtension(fileName).ToLower());

 

Umbraco 4.5 - Med nyt XML skema

Umbraco 4.5 indeholder lidt små-overraskelser, udover at være hurtigere og generelt bedre end forgængeren, så har de kære folk fra umbraco også introduceret en noget ny xml struktur for deres data. - Super gode ændringer, men kræver lidt nærlæsning før man er hurtigt videre igen.

Den største og måske mest benyttede i "ældre" umbraco løsninger nodeTypeAlias er erstattet, således at noderne i sig selv bærer navnet på dokumenttypen.

Således vil den gamle for-each

<xsl:for-each select="$currentPage/ancestor-or-self//node [@nodeTypeAlias = 'Nyhed']">

skulle erstattes med

<xsl:for-each select="$currentPage/ancestor-or-self::*[self::Nyhed]">

Som altid med Umbraco - Så langt med <xsl:copy-of select="."/>

Denne artikel forklarer det nye skema: 4.5 Umbraco Schema

I øvrigt en god artikel nu vi er i gang med Umbraco og XLST - Basic XLST - men god i umbraco kontekst - http://pimpmyxslt.com/articles/match-templates-intro/