eCarlos.net

eCarlos blogger om .Net, Sharepoint, Umbraco, Hosting og meget mere

Runway Image gallery - Bulk upload issue

Jeg havde fornøjelsen af at lege med Runway galleriet for første gang - Der er nogle "uhensigtsmæssigheder", fx. at Extensions er case sensitive - dvs. hvis du har en zip med Billede1.JPG og billede2.jpg så er det kun billede 2 der bliver uploadet.

Optimalt set så skal dokumenttypen understøtte extensions case insensitive - men den tager vi senere - Quick fixet her er at udskifte følgende linie i /App_Code/Umgbraco.RunwayGallery.cs

198: FileStream streamWriter = File.Create(tempDir + Path.DirectorySeparatorChar + fileName);

med

198: FileStream streamWriter = File.Create(tempDir + Path.DirectorySeparatorChar + System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName) + Path.GetExtension(fileName).ToLower());

 

Facebook Trends - Vil helst have den på gulvet?

I den senere tid har vi mænd kunnet hygge os med at vores kvindelige venner "Helst vil have den på gulvet", eller Helst vil have den på køkkenbordet eller lignende - Som altid hyggeligt med en lille leg - men mon ikke vi skal tage den i opløbet:).

Gåden er simpel: Hvor stiller du din håndtaske lige når du kommer hjem!.